Rešenja za automatizovanu zaštitu od sunca na zgradama 


Somfy je jedna od vodećih kompanija na području upravljanja zasenčivačima, automatizovanom zaštitom od sunca i motorizovanjem fasadnih zasenčivača.

Somfy sistemi upravljanja daju korisnicima i organizacijama koja se bave održavanjem zgrada važne prednosti na područjima kao što su:

- Korišćenje dnevne svetlosti

- Očuvanje energije

- Prirodno provetravanjea

 

Somfy sistemi za upravljanje zaštitom od sunca pogodni su za sve vrste objekata i kompatibilni su sa najčešće korišćenim OPEN-BUS sistemima upravljanja. Somfy sistem upravljanja obično sadrži centralni modul / centralu za automatizaciju i pripadajući motorizovan uređaj.

Somfy trenutno u okviru tehnologije upravljanja nudi tri vrste centrala za automatizaciju i tri vrste upravljanja motorizovanim uređajima. Svaka centrala kompatibilna je sa svakim motorizovanim uređajem. Idealno rešenje za Vaš projekat ovisi o različitim faktorima, a određuje se nakon ustanovljenih okolnosti i faktora. Somfyjev Animeo asortiman nudi ekonomična rešenja naročito za sisteme za zaštitu od sunca i provetravanje u zgradama.

Animeo KNX i Animeo LON su sastavni deo otvorenog BUS sistema. Sistem animeo IB + Premium takođe može npr. da bude konfigurisan za OPC, DALI i IP Protokole.

 

 

Noviteti

Somfy sa svojom novom serijom kontrolera motora na RS 485 protokolu, predstavlja rešenje kojim se može upravljati do 16 grupa Somfy motora i prijemnika uz minimalizovanje troškova kabliranja.